چشم انداز، مأموريت ، ارزشهاي سازماني

چشم انداز:

انديشه ما، ارائه زيباترين و با کيفيت ترين محصولات و برترين خدمات با الگوی مشتری مداری و سرآمدی در بازارهای منطقه.

مأموريت:
کاشی سعدی با بيش از نيم قرن تجربه، مأموريت خود را توسعه کمی و کيفی توليد و تکميل سبد محصول در طرحها و سايزهای مختلف به منظور جلب رضايت مشتريان و توسعه بازارهای داخلی و صادرات و حضور در سطوح بالای بازار می داند.
سازمان با تکيه بر توان مشارکتی و تجربه نيروی انسانی به عنوان ارزشمندترين سرمايه، به کارگيری تکنولوژی روز دنيا و بهره گيری از مزيت نزديکی به بازار مصرف، می کوشد با ارتقاء همه جانبه سازمان و حفظ منافع ذينفعان، نقش مؤثری در توسعه پايدار اقتصادی کشور داشته باشد.

 

ارزشهاي سازماني:
ک - كار بهره ور در راستاي برآوردن خواسته هاي ذينفعان به ويژه مشتريان
 ا   - احترام به ارزشهاي اسلامي، انساني، ملي و سازماني
ش - شايسته سالاري و ايجاد فرصتهاي برابر
 ی - يادگيري، خلاقيت و نوآوري
س - سلامت و شادابي در محيط كار و زندگي
ع  - عملكرد عالي در رعايت نظم و قوانين و مقررات
 د - داشتن روحيه انتقادپذيري و پاسخگويي
ی - يار و همراه يكديگر در تحقق اهداف استراتژيك سازمان